Change Android AVD location in Windows7

Why am always forget to update this blog?

I don't know. Anyway i would like to share a small tip i came across when i am working with Android.

Android.. hmmm ... Sorry i just started to learn Android.

Like all other thing am experimenting with Android. First i just added 4 AVD and tried to make Fifth one and got an error. I just looked my partioion and found that C drive is almost full..

It's because the Android AVD is created normally in  C:\Users\UserName\.android\avd  and i am just giving every AVD a 5GB SDCARD also. What else ? :P
I searched google and found and solution . I just copied the .avd folder from C:\Users\UserName\.android\avd and just pasted it to another drive. And i also edited the configuration file of each AVD. Got the idea ? no?

Okay i have a AVD named "gingerbreadWVGA" . I would have a "gingerbreadWVGA.avd" and "gingerbreadWVGA" configuration file on "C:\Users\UserName\.android\avd\". I just cut and paste the "gingerbreadWVGA.avd" folder to "E:\android_avd". And edited the configuration file like this.

The configuration file will contain a line like this


target=android-10path=
C:\Users\UserName\.android\avd\gingerbreadWVGA.avd


and i just edited it like this.
target=android-10path=E:\android_avd\gingerbreadWVGA.avd

That's it....

Actually i just started using android so if you got any other ideas please share with me.

Comments

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
CD printing
Unknown said…
I found lots of interesting information here. The post was professionally written and I feel like the author has extensive knowledge in the subject.
DVD duplication
Unknown said…
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

“Đao Kiếm Song Vương cùng với mười hai vị Võ Tôn đồng thời ra tay, thiếu chút nữa là lão tử bỏ mạng tại đó rồi… Ngay cả Tiểu thư cũng trúng một kiếm của Hắc Ma Kiếm Vương. May mà mũi kiếm chệch một chút chứ nếu gần thêm một chút nữa thì….” Đại hán áo đen giận dữ: “Con mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử đòi lại món nợ này!”.

Hắn không chú ý rằng Sở Dương đã trở nên trầm mặc từ khi hắn nói đến mấy chữ “Tam âm mạch.”

“Mạc thị gia tộc rất coi trọng Tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ sao?” Sở Dương cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên!” Tỉ lệ xuất hiện Tam âm mạch của nữ nhân vô cùng hiếm thấy. Nữ tử nào có Tam âm mạch thì thành tựu trong tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng, cho dù đạt đến Hoàng cấp cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hơn nữa Mạc thị gia tộc chúng ta từng xuất hiện qua một vị tằng tổ mẫu có Tam âm mạch. Người còn để lại một bộ công pháp chuyên dành cho người có Tam âm mạch tu luyện. Tiểu thư chỉ cần tu luyện theo từng bước là có thể thuận lợi tu luyện đến đỉnh phong , một bước lên trời.” Đại hán áo đen đắc ý nói.

Từ thái độ của hắn là có thể nhận ra được sự ưa thích và bảo hộ của hắn với Mạc Khinh Vũ, thậm chí là kiêu ngạo vì nàng.

“Ách… Nếu như Tam âm mạch bị phế thì sao?” Sở Dương trầm giọng hỏi: “Có hậu quả gì không?”

“Tam âm mạch bị phế?” Đại hán áo đen nhìn Sở Dương đầy ngạc nhiên.

“Xoảng…”
vensika said…
Great article. Really impressed by the technology. Thanks for sharing the valuable info and keep updating..DotNet Project Center in Chennai | DotNet Project Center in Velachery

Popular posts from this blog

Configure PostgreSQL and phpPgAdmin in WAMP

Angular - 4 year road map

Flash FLV player using PHP